Huisregels

Huisregels Oud-Beijerland on Ice

– Voor uw eigen veiligheid is het verplicht om handschoenen te dragen.

– Entreebewijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

– Entreebewijs/ polsbandje voor de schaatsbaan dient zichtbaar gedragen te worden.

– Het toegangsbewijs geeft recht op minimaal 2 uur schaatsen. Bij drukte kunnen de medewerkers van de IJsbaan u via de omroepinstallatie verzoeken de baan te verlaten. Schaatstijden zijn altijd vanaf hele uren. Dus bijv. van 13:00 tot 15:00 uur.

– Vanwege de veiligheid van u en anderen is het verboden op noren te schaatsen en om op schoenen de ijsbaan te betreden, dus;

– Het is uitsluitend toegestaan om op kunst- en ijshockeyschaatsen te schaatsen.

– Aanwijzingen van de organisatie dienen opgevolgd te worden. De organisatie behoudt zich het recht voor om, indien de situatie er om vraagt, anders te besluiten dan in onze huisregels is weergegeven.

– Het is niet toegestaan de IJsbaan te betreden met een hockeystick en puck/bal. Deze kunnen andere mensen hinderen en bezeren.

– Hou rekening met de andere schaatsers. Gun iedereen het plezier op de ijsbaan.

– Let op kinderen die nog niet zo goed schaatsen. Schaats niet te snel.

– Gooi niet met sneeuw of ijsschraapsel.

– Pas je snelheid aan als het druk is op de baan.

– Schaats uw rondjes linksom; tegen de richting van de klok.

– Hak niet met de schaatsen in het ijs.

– Toegang tot de baan is alleen voor schaatsers en niet voor kijkers. Kijkers kunnen vanaf het schaatsterras of vanuit het horeca gedeelte kijken.

– Het is ten strengste verboden consumpties mee te nemen en te nuttigen op en rond de ijsbaan.

– Niet eten en drinken op de IJsvloer, dit is alleen toegestaan in het horecagedeelte.

– Op straffe van inbeslagname en/of verwijdering van het terrein, is het verboden om de volgende zaken mee te nemen: glaswerk/blik/plastic flessen/etenswaren/alcoholhoudende dranken/vuurwerk/drugs/lachgas/wapens en scherpe voorwerpen.

– Er mag op de ijsbaan niet gerookt worden.

– Afval dient in de afvalbakken gedeponeerd te worden.

– (Huis-)dieren mogen niet mee de baan op.

– De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissingen en letsel, ontstaan op of rond het terrein en de ijsbaan.

– Schaatsen op de ijsbaan is op eigen risico!

Wij wensen u veel schaatsplezier!